PORTFOLIO

Anke Fox

1. Circle.jpg
1. Circle.jpg

circles

press to zoom
3. Spine.jpg
3. Spine.jpg
press to zoom
5. Ear.jpg
5. Ear.jpg
press to zoom
6. Skull.jpg
6. Skull.jpg
press to zoom
7. Rock.jpg
7. Rock.jpg
press to zoom
01.Nebel.AFox.jpg
01.Nebel.AFox.jpg
press to zoom
02.Nebel.detail.AFox.jpg
02.Nebel.detail.AFox.jpg
press to zoom
10.Blues.detail.AFox.jpg
10.Blues.detail.AFox.jpg
press to zoom
06.Elements.detail.AFox.jpg
06.Elements.detail.AFox.jpg
press to zoom
03.Underneath.AFox.jpg
03.Underneath.AFox.jpg
press to zoom